Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Środzie Wielkopolskiej

MECENAT

 

Mecenas sztuki - od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa - osoba lub instytucja, popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym bez żadnych zobowiązań ze strony obdarowywanej. Opiekun artystów.

Chór Kolegiacki podejmując poważne wyzwania artystyczne, takie jak wystawienie opery HALKA, koncert LATA 20-TE, LATA 30-TE, nagranie kolejnej płyty czy obecnie przygotowując nowy projekt pod nazwą OPERA-CJA doświadcza wsparcia i pomocy finansowej osób i instytucji, dzięki którym zamierzenia przekuwamy w rzeczywistość.
W zakładce tej pragniemy eksponować te osoby i instytucje, które udzielają nam stałego, finansowego wsparcia przy każdym z naszych artystycznych zamierzeń. Z radością wpisujemy ich na zaszczytną listę

MECENAS
Chóru Kolegiackiego pod opieką św. Cecylii
w Środzie Wielkopolskiej

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Proboszcz ks.prałat Aleksander Rawecki
Urząd Miasta i Gminy w Środzie Wielkopolskiej
Burmistrz Wojciech Ziętkowski
 
 
 

 

 

 

 

 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY - ŚRODA WLKP.
nr konta: 11 9085 0002 0000 0001 1804 0004
z dopiskiem: CHÓR KOLEGIACKI